Cadastru, Intabulare, Topografie - EuroSurvey
Preturi Cadastru
Carti Funciare, Cadastru - Intabulare, Cadastru apartament, Terenuri cu si fara constructii, Dezmembrari, Alipiri
 • Primiti o calculatie de pret instant!
 • Primiti pe mail un raport cu calculatia si documentele necesare.
Daca doriti o oferta ferma sau doriti mai multe informatii va stam la dispozitie.

Calculeaza Suna acum +40.724.312.109

Actualizare documentatie cadastrala

Exista cazuri in care documentatia dumneavoastra de cadastru este veche ( a fost intocmita intr-un sistem local de coordonate ) sau nu mai respecta realitatea din teren ( in timp au survenit modificari de limite, dimensiuni, suprafata ale terenului), ori se doreste actualizarea cu date tehnice despre imobil ( modificarea / actualizarea adresei, categoriei de folosinta teren, extinderea unei constructii vechi etc.)

Documente necesare:
 • Copie xerox acte de proprietate : contract vanzare cumparare, certificat de mostenitor, sentinta civila, hotarare judecatoreasca, titlu de proprietate, ordinul prefectului, proces-verbal de punere in posesie sau orice alt act prin care a fost dobandit dreptul de proprietate.
 • Declaratie notariala data de proprietar din care sa reiasa ca sunteti de accord cu actualizarea documentatiei cadastrale conform noilor masuratori ( in functie de natura modificarilor si dupa caz )
 • Proces-Verbal de buna vecinatate ( dupa caz )
 • Copie legalizata adresa numar postal ( certificat de nomenclatura stradala ) emisa de Primarie ( dupa caz )
 • Autorizatie de construire original sau copie legalizata ( dupa caz )
 • Copie xerox planuri anexa la Autorizatia de Construire vizate spre neschimare de Primarie ( dupa caz )
 • Proces verbal de receptie la finalizarea lucrarilor cu Primaria original sau copie legalizata ( dupa caz)
 • Certificat energetic pentru caldire in copie legalizata ( este obligatoriu in cazul in care Procesul verbal de receptie la finalizarea lucrarilor a fost emis dupa data de 23 iulie 2013 – dupa caz )
 • Extras de carte funciara pentru informare original nu mai vechi de o luna
 • Copie xerox documentatie de cadastru existenta
 • Copie xerox incheiere de intabulare
 • Copie Xerox CI/BI/CUI ( dupa caz ) proprietar (i).
 • Cereri tip- vor fi puse la dispozitie de noi si se vor completa si semna de proprietar.

Termen de executie documentatie 2-3 zile lucratoare.
Termen de avizare documentatie 21 zile lucratoare in regim normal sau 7 zile lucratoare in regim de urgenta.
Cuantum taxe: taxele se vor calcula in functie de natura actualizarii